تاسیس دبیرستان نمونه دولتی بهشت

تاسیس دبیرستان نمونه دولتی بهشت

دبیرستان نمونه دولتی بهشت در سال 1382توسط شرکت بام گستر دلیجان احداث گردیده و جهت استفاده ی آموزش و پرورش اهداء گردیده است.
این آموزشگاه با مساحت 2852متر و 1341مترزیربنا دارای 12 کلاس درس و نمازخانه،کتابخانه،آزمایشگاه احداث گردید.